EDIAL

 

CENTRUM ROZVOJE A PODPORY 

Mgr. Zora Pardyová

Aby se něco změnilo, musíme změnit něco my ... změna beze změny je spíš zázrak. 

 

JAK VÁM MOHU POMOCI?

Inhibice primárních reflexů

Reflexy jsou vrozené stereotypní reakce na specifickou stimulaci. U malého miminka tvoří reflexy součást jeho vývoje, a pomáhají mu procházet jednotlivými psychomotorickými milníky jako je plazení, lezení, nakračování, vstávání až po chůzi. Všechny tyto pohyby na sebe navazují. Primární a následné posturální reflexy mu v tom pomáhají. Pokud se tak z nějakého důvodu nestane, může to znamenat větší či menší školní problémy.

EEG Biofeedback

EEG biofeedback je metoda, která umožňuje regulovat činnost svého mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Bylo prokázáno, že pokud člověk dostává informace o své mozkové aktivitě, je schopen naučit se rozpoznávat mentální stavy s ní spojené a po určité době mozkovou aktivitu regulovat.

Neuro-vývojové odchylky

Jedná se o drobné odchylky nebo oslabení v senzomotorických systémech. Mezi tyto systémy patří například vestibulární funkce, svalové napětí, propriocepce, taktilně-kinestetické vnímání atd. Drobné dysfunkce v těchto oblastech mohou způsobovat obtíže v chování a učení.

Webináře

Zde najdete workshopy pro rodiče, pedagogy a jiné osoby, které provází děti s neuro-vývojovými potížemi. Informace čerpám z moderních výzkumů neurověd, z odborných zahraničních publikací a v neposlední řadě z vlastní zkušenosti z každodenní praxe.