EDIAL

 

CENTRUM ROZVOJE A PODPORY 

Mgr. Zora Pardyová

Má Vaše dítě potíže ve škole nebo s chováním?

Aby se něco změnilo, musíme něco změnit. Změna beze změny je spíš zázrak. 

 

Péče v Edial centru využívá holistický přístup k neuro-vývoji a efektivitě učení a pracuje s různými metodami mezi které patří:

Reflexy jsou vrozené stereotypní reakce na specifickou stimulaci. U malého miminka tvoří reflexy součást jeho vývoje, a pomáhají mu procházet jednotlivými psychomotorickými milníky jako je plazení, lezení až po chůzi. Všechny tyto pohyby na sebe navazují. Primární a následné posturální reflexy mu v tom pomáhají. Pokud se tak z nějakého důvodu nestane, může to znamenat větší či menší problémy s učením nebo chováním.

Senzomotorické systémy na sebe navzájem působí. Mezi tyto systémy patří například vestibulární funkce, svalové napětí, propriocepce, binokularita, lateralizace atd. Drobné dysfunkce v těchto oblastech mohou způsobovat jedinci obtíže v chování a učení, protože systémy ho dostatečně nepodporují. Stimulací těchto oblastí můžeme obtíže klienta zlepšit nebo odstranit. To záleží na míře a množství obtíží klienta.

EEG biofeedback je metoda, která umožňuje regulovat činnost svého mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Bylo prokázáno, že pokud člověk dostává informace o své mozkové aktivitě, je schopen naučit se rozpoznávat mentální stavy s ní spojené a po určité době mozkovou aktivitu regulovat. Metoda je obzvlášť vhodná pro potíže s pozorností a hyperaktivitou.

 

První cestou ke změně je kontrolní vyšetření, které nám může lépe objasnit,  co stojí za obtížemi Vašeho dítěte nebo i Vašich (metody jsou vhodné i pro dospělé klienty).