O mně

Jmenuji se Zora Pardyová a jsem nezdolný nadšenec a racionální optimista.  

Navzdory věku, mě jako nezdolného nadšence moje práce stále baví, a úkoly i výzvy mě povzbuzují a postrkují dopředu. Můj rozum chápe, že nestačí jen chtít, že je potřeba zatnout zuby, makat a být trpělivá. Můj optimismus mi pomáhá to dlouhodobě snášet :):).

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně, a tak jsem začala pracovat jako učitelka MŠ. Protože jsem chtěla některé věci dělat trošku jinak, vystudovala jsem magisterský program na Ústavu pedagogických věd FF MU obor Pedagogika, a založila jsem soukromou, akreditovanou školku.

Na základě mých zkušeností s dětmi jsem se začala od roku 2015 intenzivně věnovat dětem, které měly obtíže se zvládáním předškolních a školních dovedností, problémy s pozorností a chováním. Studovala jsem problematiku dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, grafomotorické dovedností apod.). To mě dále přivedlo k metodě EEG Biofeedback, kterou jsem studovala v Praze a na Slovensku (dva roky práce touto metodou na LOGO klinice a následně soukromá praxe) a k problematice primárních reflexů (studium metody INPP, RMTi a NVT/NVS u PhDr. Volemanové). Dále jsem v ročním kurzu studovala identifikaci oslabených neuro-vývojových systémů, které vyžadují terapeutickou intervenci podle principů HANDLE přístupu.

To vše se snažím zúročit v mé soukromé praxi, kde se věnuji dětem s neuro-vývojovými poruchami (skupina poruch, které postihují vývoj nervového systému. Důsledkem jsou abnormální funkce mozku, které mohou ovlivňovat emoce, schopnost učení, sebekontrolu a paměť – SPU, ADHD/ADD apod.) výše zmíněnými metodami (stimulace mozku metodou EEG BFB, inhibicí a transformací primárních reflexů a stimulací senzomotorických systémů). Pro odborníky a rodiče pořádám semináře, pokud čas dovolí spolupracuji s mateřskými školami. 

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:   

 • Diagnostika předškolního dítěte a školní zralost, 
 • Diagnostika laterality,
 • Pedagogické hodnocení dítěte,
 • Logopedický asistent,
 • Diagnostika zrakového vnímání,
 • Diagnostika školní připravenosti,
 • Dynamická diagnostika ACFS,
 • Signály SPU na počátku školní docházky,
 • Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku,
 • Stimulační programy: Metoda dobrého startu, HYPO, MAXÍK, Feuersteinovo instrumentální obohacování,
 • Cvičení MUDr. Kleplové,
 • Mensa NTC systém učení,
 • Terapeut EEG biofeedbacku (studium v Praze a na Slovensku)
 • Neuro-vývojová terapie - certifikované pracoviště (PhDr. Marja Volemanová, PhD.)
 • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice
 • Kurzy RMT 1 - 3
 • HANDLE level I - III. HANDLE screener