EEG biofeedback

EEG biofeedback je metoda, která umožňuje regulovat činnost svého mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby.

EEG biofeedback je diagnosticko-terapeutická metoda, která pracuje na principu snímání elektrické aktivity mozku (EEG) a učebním procesu, který je založený na podmiňovaném učení. Metoda je bezbolestná, dítě nijak neobtěžující a nezatěžující. 

ÚVODNÍ MĚŘENÍ:

Pro dobré nastavení tréninkového plánu je potřeba se podívat na frekvenční zralost mozku. Porovnat dominantní frekvenci s normou pro daný věk. Pomalejší dozrávání mozku má vliv na různé symptomy, stejně jako předčasné vyzrání frekvenčního pásma. Dále posoudit výšku amplitud s normou, která se liší pro každý věk. Každé zvýšení nebo snížení amplitudy má svůj klinický obraz v podobě symptomu jako například odpojení se, nekoncentrovanost, únava apod. Každé zrychlení nebo zpomalení základního rytmu má také svůj klinický obraz v podobě motorického, nebo verbálního neklidu, pasivitu, apod. 

TRÉNINK:

Při tréninku na EEG biofeedbacku dostane klientův mozek odměnu pouze za to, že vykoná přesně definovanou aktivitu. Jakou? To záleží na tom, co nastaví terapeut jako cíl, podle potřeb klienta. Software totiž zachytí v přesně definovaném frekvenčním pásmu aktivitu, jejíž elektrické napětí vyjádřeno výškou amplitudy je přesně takové, které po mozku chceme. Pokud to mozek udělá, dostane odměnu v podobě zvukového signálu. Protože při tréninku dostává odměnu přímo mozek, může se naučit tímto stylem pracovat daleko efektivněji a bez zbytečného vynakládání energie. 

Trénink nepředstavuje žádná rizika, nemá vedlejší účinky a není návykový. Dosažený výsledek je trvalý. Zásadní je ale pravidelnost sezení, ideálně 2x týdně, minimálně 1x týdně. Doba tréninku je standardně 45 minut. První efekt se objevuje mezi 13-18 sezením. Například u dyslexie je počet sezení zpravidla kolem 30-40. Tréninky pozornosti vyžadují alespoň 20 sezení.

Příklady, kde je tato metoda vhodná, to ovšem neznamená, že je zde vyčerpávající seznam:
U dětí nebo dospělých s poruchami koncentrace a pozornosti (ADHD, ADD).
Trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti.
Děti s nočním pomočováním.
Realizovaný výzkum v ČR ověřil efektivitu metody u školních dětí s SPU a doporučil využití metody jako prevenci u předškolních dětí a u dětí s odkladem školní docházky.
Pro jedince dlouhodobě vystavené stresu a úzkosti, kde je potřeba naučit se efektivně relaxovat.
Další možností využité metody EEG biofeedback je kondiční trénink pro zlepšení výkonu u studentů a duševně pracujících profesionálů.

V příloze se můžete podívat na stanovisko MZ ČR k používání metody EEG Biofeedbacku.