Primární reflexy

Pracuji s metodami INPP, RMTi a jsem Certifikované pracoviště pod vedením PhDr. Marje Volemanové PhD. 

Primární reflexy jsou automatické pohyby, které jsou přítomny již u vyvíjejícího se plodu v děloze, pomáhají dítěti při porodu a zůstávají aktivní ještě po určitou dobu jak dítě roste, aby mu pomohly dosáhnout vývojových milníků jako je plazení, lezení, chůze, uchopování apod. 

Proces postupné inhibice a integrace primárních reflexů tvoří základ nejen kognitivního a fyzického vývoje děťátka, ale i emocionálního, protože reflexy pokládají základ pro rozvoj nervového systému, který je zodpovědný za zpracování informací prostřednictvím chuti, hmatu, čichu, zraku a zvuku. Pokud není nervový systém správně vyvinut, bude mít dítě potíže se sebekontrolou, zvládáním impulzivity, zpracováním smyslových vstupů a s interpretací informací z výše uvedených smyslů. 

Každý reflex slouží odlišnému účelu, ale všechny společně rozvíjí vyšší oblasti mozku. Když tedy dítě vstoupí poprvé do školy, obecně se předpokládá, že již dokáže sedět v klidu, bude dávat pozor, bude mít vyvozený ergonomický úchop tužky a pomocí správně rozvinutých očních pohybů zvládne sledovat písmena a slova na stránce. Pro většinu dětí jsou tyto dovednosti přirozené. Pokud jsou ale primární reflexy stále aktivní je dítě v nevýhodě, protože kvůli reflexu se nemůže mozek správně soustředit, chybí mu emocionální zralost nebo koordinace pohybů. Jsou Vám některé z níže uvedených obrázků povědomé?

Je docela možné, že dítě, které je považované za dyslektika nebo dítě s poruchou pozornosti, hyperaktivitou, obtížemi s chováním apod. vykazuje symptomy jejichž příčina je možná právě v přetrvávání primárních reflexů. Odstraněním primárních reflexů odstraníme i symptomy, tedy i problém dítěte. Je také ovšem možné, že dítě má poruchu učení, ale navíc u něj přetrvávají primární reflexy. Problém potom nejde zcela vyřešit, ale můžeme stav dítěte zlepšit