Nabízené služby

První kompletní vyšetření

Vstupní vyšetření je zaměřeno nejen na odhalení přetrvávajících primárních reflexů, ale i odchylek v  senzomotorických systémech, které se vyvíjí na 7 základních stavebních kamenech, které představují 7 smyslů člověka. Mezi ty patří rovnováha, sluch, propriocepce, zrak, čich, hmat, chuť. Pro fungování jedince je důležité, jak pro něj pracují nejen smysly, ale jak ho podporuje jeho svalové napětí, schopnost diferenciace, lateralizace atd. 

Terapie a stimulace

Neurovývojová terapie se snaží řešit problémy učení a chování jednak potlačením možných přetrvávajících primárních reflexů (v současné době se ve světě využívají různé metody, které jsou ale založeny na podobném principu -  různým způsobem napodobují pohyb vyvolaný primárním reflexem s cílem tento reflex potlačit). Sama pracuji s neuro-vývojovou terapií, která je těmito metodami inspirována a používá se u dětí od 4 let. Dále pak je v terapii důležitá stimulace oslabených senzomotorických systémů

Měření a trénink mozkové aktivity

Mezi další metodu, kterou ve své praxi používám, je tréninková metoda zvaná neurofeedback nebo rovněž známá pod názvem EEG biofeedback. Metoda je založena na principu učení, transferu a operantního podmiňování. Indikace k této metodě jsou hlavně děti trpící syndromem ADHD. Avšak i děti s nočním pomočováním a dys-syndromy se často po 20 - 30 sezeních zlepšují. 

Školení a webináře

Velmi ráda se setkávám s rodiči i odborníky. Společně na mých seminářích diskutujeme o problematice z různých úhlů pohledu. Na stránce "webináře" můžete najít nová videa k problematice. Snažím se přinést nové informace ze zahraniční odborné literatury, mých kurzů kde se školím a v neposlední řadě z mé každodené praxe terapeuta.